Kandlehelide pehme paitus

Anna-Liisa Eller pärast õnnestunud kontserti

Esmaspäeval, 25. jaanuaril esines muusikakooli kontserdil Anna-Liisa Eller (kromaatiline kannel).                               

Anna-Liisa on lõpetanud 2014.a EMTA  cum laude, täiendanud end Prantsusmaa ja Saksamaa muusikakõrgkoolides. Hetkel jätkab EMTA-s doktoriõpinguid.

Kontserdi kava koosnes peamiselt barokkmuusikast. Oli vaid üksainuke erand, mil esitusele tuli Helena Tulve (1972) teos “Silmaja”. Kui teistes teostes helikeele rikastamiseks abivahendeid ei kasutatud, siis selles teoses kasutas interpreet häälestusvõtme abil slide mänguvõtet, lisaks veel glissandot ja võtme põrgatamist, mis tekitas löökpilli efekti. Barokkteoste esitus õnnestus Anna-Liisal suurepäraselt, sest mängus tuli  väga selge esile polüfoonilise kõlapilt. Kuulajad said kuulda erinevaid muusikalisi teemasid nagu kihilises tordis. Esitaja näitas publikule kandle erinevaid tessituure, rikkalikku kõla ning vaimustavat dünaamikat. Lisaks kromaatilisele kandlele tuli üks teos esitusele psalteeriumil, mis on oma kujult palju väiksem ning pärineb Vahemeremaadest. 

Mulle isiklikult meeldis enim 1724.a Sylvius Leopold Weissi poolt esialgselt lautole loodud teos “Tombeau”. Pala oli mahlakas ja värvikirev ning eristus teistest teostest rikkalikuma kõlapildi poolest.

Kontsert oli eriti väärtuslik selle poolest, et kromaatiline kannel kõlas muusikakoolis esmakordselt. Lisaks sellele jagas interpreet kuulajatele mitmesuguseid teadmisi. Arvatavasti kuulis publik esmakordselt, et kromaatilist kannelt mängitakse vaid Eestis ja on loodud eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel.  Kandleid valmistab algusest peale Tallinna Klaverivabrik.

Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina Muusikakooli direktor

 

Anna-Liisa Eller

Anna-Liisa tutvustab psalteeriumit

Interpreet näitab modernseid mänguvõtteid

 

Comments are closed.