Õppetasu Räpina Muusikakoolis

Räpina Muusikakooli õppetasu, mis on välja toodud kodulehel, kehtib ainult nendele õpilastele, kes on sisse kirjutatud Räpina valda. Teistest valdadest õpilaste õppetasule lisandub veel kohamaks!

Õppetasud alates 2023/24. õppeaastast

   1) eelkooli rühmatund 12 eurot kuus;
  2) eelkooli individuaaltund (0,5 akadeemilist tundi nädalas) 12 eurot kuus;
  3) põhiõpe 25 eurot kuus;
  4) vabaõpe 20 eurot kuus;
  5) laulu huviala vabaõpe 17 eurot kuus;
  6) üldkultuuriline õpe 25 eurot kuus;
  7) lisaaste 20 eurot kuus;
  8) täiskasvanuõpe õppurile, kes on õpet alustades 19–26-aastane (kaasa arvatud), 8 eurot tund;
  9) täiskasvanud õppurile, kes on õpet alustades 27-aastane või vanem, 12 eurot tund.

Õppetasu makstakse õppeperioodi vältel arvete alusel, sealhulgas:
1) eelkooli rühmatundide ja individuaaltundide eest perioodil oktoober kuni aprill (7 kuud), õppuri ja lapsevanema soovi korral on õppuril võimalus osaleda eelkooli individuaaltundides ka maikuus;
2) põhikoolis, üldkultuurilise õppes, lisa-aastal ja vabaõppes perioodil september kuni mai (9 kuud).
3) täiskasvanuõppes perioodil oktoober kuni mai iga kuu  20.kuupäevaks esitatud arve alusel. Õppetasu sisaldab ka õppematerjalide paljundustasu ning kohustuslike kontsertide külastamise tasu.

 

Alus: Räpina Vallavolikogu määrus nr 8, jõustunud 27.05.2023 

Täpne määruse tekst on ära toodud alajaotuses “Dokumendid” Räpina Muusikakooli õppetasu kehtestamine–Riigi Teataja

Comments are closed.