Hoolekogu

NIMI
AMET
E-POST
Toomas Heering
 vallavolikogu esindaja, esimees
toomas@varola.ee
Anu-Cristine Tokko
vallavalitsuse esindaja
anu@rapina.ee
Kadi Piirsalu
lapsevanemate esindaja
kadipiirsalu7@gmail.com
Tarmo Tammes
lapsevanemate esindaja
tihhon.tammes@gmail.com
Martina Liiver
õpetajate esindaja
martina.vork@gmail.com
Katariina Nagel
õpilaste esindaja
katariina531n@gmail.com

 

 

Lähtudes Räpina Muusikakooli direktori 10.01.2024 ettepanekust nr 1-11/6, Räpina Vallavolikogu 15.12.2021 otsuse nr 1-3/43 „Räpina Vallavolikogu esindajate nimetamine Räpina valla haridusasutuste hoolekogudesse“ punktist 5, Räpina Vallavolikogu 19.06.2019 määruse nr 15 „Räpina Muusikakooli põhimäärus“ § 30 lõikest 3.

Resolutsioon    Kinnitada Räpina Muusikakooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt: 1.1 Tarmo Tammes – lapsevanemate esindaja; 1.2 Kadi Piirsalu – lapsevanemate esindaja; 1.3 Katariina Nagel – õpilaste esindaja; 1.4 Martina Liiver – õpetajate esindaja; 1.5 Toomas Heering – vallavolikogu esindaja; 1.6 Anu-Cristine Tokko – vallavalitsuse esindaja. Direktoril korraldada hoolekogu koosseisu avalikus­tamine Räpina Muusikakooli kodulehel ning teavitada hoolekogu koosseisu muudatustest hoolekogu esimeest. Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavalitsuse 16.03.2022 korraldus nr 2-3/186 „Räpina Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine“.

Comments are closed.