Sisseastujale

Õppetöö pikkuseks on põhi-, vaba-ja üldkultuurilises õppes 35 õppenädalat. Koolivaheajad kattuvad üldjuhul üldhariduskooli koolivaheaegadega. Õppetöö toimub 01.09.2017 – 09.06.2018.a
Hindamine toimub vastavalt Räpina Muusikakoolis kehtestatud hindamise korrale (vt Dokumentide registrist)

Comments are closed.