Sisseastujale

Räpina Muusikakool, mis on asutatud 1987. aastal, pakub laiahaardelist muusikaharidust Räpina valla elanikele. Meie õpilaste, õpetajate ja lastevanemate töö on kandnud rikkalikku saaki – tulemused nii Eesti kui ka rahvusvahelistel konkurssidel on olnud märkimisväärsed. Meie muusikakool pakub lisaks klassikalisele muusikale ka muid võimalusi:  koolibändid, puhkpilliorkester, jazz-, pop- ja rahvamuusika.

Väikese kooli kohta on võimalusi väga palju. Õpivõimalusi on mitmeid: põhiõpe, mis valmistab õpilased ette tasemel, et huvi korral saab jätkata õpinguid järgmise astme muusikakoolis; vabaõpe, mis annab võimaluse tutvuda instrumendiga algtasemel, üldkultuuriline õpe, mis hõlmab nagu põhiõpegi 7 aastat õppetööd, kuid veidi leebemas versioonis kui põhiõpe. Soololaulu õppimine eeldab kindlasti mingi instrumendi omandamist, sest laulja peab tundma hästi nooti ning omama laialdasi teadmisi muusikast.

Muusikakoolil on olemas pillipark instrumentide kujul, mida saab õppijatele vajadusel välja rentida vastavalt hinnakirjale.

Õppetöö pikkuseks on põhi-, vaba-ja üldkultuurilises õppes 35 õppenädalat. Koolivaheajad kattuvad üldjuhul üldhariduskooli koolivaheaegadega. Õppetöö toimub 1. septembrist – juuni keskpaigani.
Hindamine toimub vastavalt Räpina Muusikakoolis kehtestatud hindamise korrale (vt Dokumentide registrist)

Comments are closed.