Vastuvõtt

Eelkooli oodatakse tavaliselt 5-8-aastaseid muusikahuvilisi lapsi. Avaldusi eelkooli võetakse vastu 30. septembrini 2021, kuid saab liituda ka aastaringselt. Õppetöö kestab eelkoolis oktoobrist aprilli lõpuni (7 kuud), kuid õppuri ja lapsevanema soovi korral on õppuril võimalus osaleda eelkooli individuaaltundides ka maikuus.
Põhiõppesse ja vabaõppesse võetakse õppima muusikahuvilisi kooliealisi lapsi.
Eelkooli astujaile musikaalsuskatseid ei korraldata, piisab vaid 5-8-aastase lapse vanema avaldusest. Kui laps soovib, võib ta esitada katkendi laulust. Kandidaatide sobivus pilliõppimiseks, musikaalsus ja arenemisvõime tehakse kindlaks aastase õppeaja vältel. Ka eelkooli lõpetanud õppurid peavad läbima muusikalised katsed põhiastmesse astumiseks.
Räpina Muusikakooli uute õpilaste täiendav vastuvõtt 2022/2023 õppeaastaks toimub N, 25. augustil kell 16-18 Sillapää lossi 2. korrusel muusikakooli ruumes.
Kodus ette valmistada üks tuntum laul.
Kooli vastuvõtmisel hinnatakse lapse viisipidamist, rütmitaju, muusikalist mälu. Selleks esitab sisseastuja ühe salmi tuntumast laulust, koputab järgi ettekoputatud rütmi, laulab järgi klaveril mängitud noodi või lühikese viisijupi.
Kooli vastuvõtu aluseks on lapsevanema või hooldaja avaldus.

Täiskasvanute õppesse sel moel vastuvõtukatseid ei toimu. Õppimissoovi korral kirjutatakse direktorile avaldus ning vabade kohtade olemasolu korral saavad täiskasvanud õppida vabaõppekavade alusel. Õppeprotsessis võetakse arvesse  õppuri eelnevaid teadmisi ja oskusi muusikas.

Räpina Muusikakooli õppetasu, mis on välja toodud kodulehel, kehtib ainult nendele õpilastele, kes on sisse kirjutatud Räpina valda. Teistest valdadest õpilaste õppetasule lisandub veel kohamaks.

Comments are closed.