Õppevormid

Räpina Muusikakooli õpe toimub kolmel tasandil:
Põhiõpe – õpilane omandab 7 aasta jooksul muusikaalase põhihariduse, kuhu kuuluvad eriala- ja üldteoreetilised ained. Põhihariduse omandamise järel saab õpilane asuda õppima muusikalist keskharidust andvatesse õppeasutustesse (H. Elleri nim. Tartu Muusikakool, G. Otsa nim. Tallinna Muusikakool, Tallinna Muusikakeskkool).

Vabaõpe – nädalas toimub ainult 1 individuaaltund ning mõnedel erialadel veel lisaks 1 rühmatund. Muusikateoreetilisi aineid vabaõppes õppida ei saa. Vabaõppes õpivad eelkõige õpilased, kes juba õpivad põhiõppes mingil erialal ning soovivad täiendavalt veel mingitel instrumentidel või laulu erialal oma oskusi arendada. Ainult vabaõppesse võtame õpilasi vastu erijuhtudel.

Üldkultuuriline õpe – õpilased peavad 7 aasta vältel omandama oskusi veidi vähemal määral, kui põhiõppes. Programmis on ka üldteoreetilised ained. Üldkultuurilise õppekava õpilane saab hea edasijõudmise korral astuda ka põhiõppesse.

Hiljemalt 2. septembriks teavitab lapsevanem õppevormi muutmise soovist ning muudest teemadest, mis on seotud õppetöö korraldamisega. Hilisemate soovidega pole muusikakoolil võimalik arvestada seoses alanud õppetöö ning  juba koostatud tunniplaaniga. Muusikakool lähtub rühmatunniplaani koostamisel eelkõige üldhariduskoolide tunniplaanidest. Individuaaltundide plaan lepitakse kokku erialaõpetajatega.

Alates 2015. aasta oktoobrikuust alustas tööd täiskasvanuõpe. Lähem info kodulehelt või telefonil 7999 530.

 

Comments are closed.