Projekt ” Connecting Through Music”

 

Estonia – Russia Cross Border Cooperation Programme 2014-2020

PROJEKT ER96 “CONNECTING THROUGH MUSIC”

2019. aasta aprillikuus käivitus Räpina Muusikakooli ja Pihkva 1. Lastemuusikakooli koostöös projekt “Connecting Through Music”. Projekt kestab 24 kuud ning selle aja jooksul viiakse läbi pilliõppelaagrid Räpinas ning Pihkvas, korraldatakse ühiskontserte ja muusikakoolide õpetajate tutvumis- ning õppereise. Mõlemad koolid soetavad ka muusikainstrumente.
Projekti kogumaksumus on 158 570 eurot, millest Räpina Muusikakooli eelarve on 90 110 eurot ja Pihkva 1.muusikakooli eelarve on 68 460 eurot. Projekti kaasrahastab 90% ulatuses Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Antud projekti leht valmis Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 rahalise abiga. Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt Räpina Muusikakool ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmi, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

UUDISED

 

Comments are closed.