Kordaläinud muusikalaager Räpina Muusikakoolis

Neljapäeval, 21.novembri hommikul, saabus Räpina Muusikakoolile külla Pihkva delegatsioon (puhkpilliorkester „Helikon“) osalemaks projekti ER96 “Connecting Through Music” raames korraldatavas muusikakoolide õpilaslaagris, kus oli plaanis arendada mõlema puhkpilliorkestri liikmete puhk- ja löökpillioskusi.
Pärast hommikusööki Räpina Aianduskooli sööklas, kus toimetab OÜ Elstriine, suunduti õpetaja Irma Samoldini juhatusel väikesele ringkäigule aianduskooli ruumides. Kuna külaliste enamuse moodustas nn tugevam sugu, siis kindlasti oli külalistele huvipakkuv ka puidutöötlemisettevõtte Varola külastus, kus selgitusi jagas tegevjuht Toomas Heering. Lühiekskursiooni Räpina Muusikakoolis viis läbi Räpina muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen, seejärel suunduti aianduskooli lõunastama.
Peatselt jõudis kätte see osa päevakavast, mis oli käesoleva laagri põhitegevuseks – algasid tunnid mentoritega. Mentoriteks olid kutsutud: Heino Elleri Muusikakooli õppejõud Heigo Rosin; sama kooli õppejõud, aga ühtlasi ka Tartu 1. Muusikakooli direktor Kaido Otsing ja teater Estonia trompetimängija ning Orissaare Muusikakooli õpetaja Märt Metsla. Lisaks eelpoolnimetatutele töötas mentorina ka meie kooli löökpilliõpetaja Brita Blair. Publiku jaoks avatud tunnid olid ääretult huvitavad, metoodiliselt vaheldusrikkad ning külalised Pihkvast jäid nähtu-kuulduga väga rahule. Kui esimese päeva alguses mitmed õpilased väga närveerisid eesseisvate tundide pärast, siis õige pea olid nad olukorraga kohanenud ning nautisid koostööd uute juhendajatega. Päev lõppes orkestriharjutuste ning maitsva õhtusöögiga. Kuna selle päeva hommikul pidid külalised piiriületuse tõttu väga vara ärkama, siis oli see päev korraldusmeeskonna poolt lühemaks planeeritud, et noored muusikud eelseisvateks esinemisteks hästi välja puhkaksid.

Reede, 22.november, algas tavapärase hommikusöögiga, mille järel suunduti Räpina Paberivabrikusse juhataja Mihkel Peedimaa läbiviidud ekskursioonile. Pärast huvitavat ringkäiku võeti suund Räpina Loomemajja, kus meie külalised võttis vastu juhataja Leo Kütt. Lõunasöögi järel algasid taas mentortunnid. Külalisõpetajad viisid läbi ka selliseid tunde, kus mentor töötas Räpina õpilastega ning külalised said tunni käiku jälgida. Õhtul kell 18 koguneti aianduskooli pidulikule õhtusöögile, kus osalesid ka vallavanem Enel Liin ja vallavolikogu esimees Teet Helm. Orkestrite liikmed olid riietunud projekti logodega varustatud ühistesse vormidesse. Kell 19 algas orkestrite kontsert. Vahepauside ajal esines ledsaksofoni show-ga Räpina muusikakooli vilistlane Henri Aruküla. Kontserdil anti projekti korraldajatele ja läbiviijatele üle projekti logodega kaunistatud kruusid.
Kontsert lõppes kahe orkestri koosmänguga ning ühisele esitusele tuli 4 Eesti autorite teost. Õhtu lõpetuseks sõid projektis osalejad torti, millel ilutses projekti logo.
Laupäeval, 23.novembril, sõitsid mõlemad orkestrid Tartusse, kus üheskoos külastati Ahhaa-keskust, lõunastati samas hoones paiknevas kohvikus Newton ning seejärel suunduti Heino Elleri Muusikakooli. Kõigepealt tehti orkestriproove, et tutvuda saali akustikaga ning kell 15 algas ühiskontsert. Tuleb tõdeda, et kõige muljetavaldavam oli kahe orkestri koosmäng. Kui Pihkva orkestris on peaaegu kõik puhkpillid vaskpillid, Räpina orkestril on aga ka täiesti arvestatav puupuhkpilligrupp, siis ühendorkester saavutas oma kõlaga meeldiva ja kõrvu paitava kooskõla. Sel kontserdil oli kaastegevaks ka Reno Kokmann, kes mõne aasta eest lõpetas Räpina Muusikakooli löökpillide erialal ja jätkab õpinguid Heino Elleri Muusikakooli 2. kursusel Heigo Rosina käe all. Pärast kontserti kuulsid mõlemad orkestrid ohtralt kiidusõnu Tartu orkestrijuhilt Margus Kasemaalt, kes jäi kuulduga väga rahule. Kui instrumendid olid bussidesse viidud, külastati veel ka Tagurpidi Maja ning suund võeti Enn Ipsbergi mõnusas bussis Räpina poole. Maitsev õhtusöök, teele kaasa pirukad, vastastikused soojad tänusõnad ning läinud need külalised olidki.
Projekti „Connecting Through Music“ rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020.

Marika Klimberg-Hyötyläinen
projekti juhtiva poole koordinaator,
Räpina Muusikakooli direktor

 

 

Comments are closed.