Viljakas koostöö Räpina ja Pihkva muusikakoolide vahel

Euroopa Liidu piiriülese koostöö projekti ER96 Connecting through Music raames koolitatakse Räpina ja Pihkva muusikakoolide õpetajaid ning õpilasi. Projekti juhtivaks pooleks on Räpina Muusikakool, partneriks Pihkva (Venemaa) oblasti suurim, Rimski-Korsakovi nim Pihkva 1. Lastemuusikakool. Käesolev projekt algas 2019. aasta kevadel ning lõpeb käesoleva maikuuga. Plaanid olid suured, kuid nendele pani piduri Covid-19 pandeemia. Siiski jõudis partnerkooli puhkpilliorkester viibida 2019. a sügisel meie korraldatud 3-päevases õppelaagris, mille jooksul toimusid ka esinemised Räpinas ja Heino Elleri Muusikakoolis. Samuti väisasid naaberriigi õpetajad 2-päevasel reisil Räpinat. Ka meie ootasime põnevaid reise ja mentortunde naaberriigis. Paraku läks aga teisiti.
Meie ees oli vaid kaks valikut: kas projekt poolepealt lõpetada või valida mingisugune muu tee, et plaanitu ellu viia. Ainuvõimalikuks lahendiks oli koostöö jätkamine internetimaailma vahendusel, et täita ühte projekti eesmärkidest: laiendada õpetajate ja õpilaste silmaringi ning anda uusi teadmisi erinevatest õppemeetodidest.
Valisime välja tunnustatud Eesti mentorid, kellest võiksid naaberriigi muusikud huvi tunda. Üheks mentoriks oli Sirje Medell, kes on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vokaalpedagoog. Kolmapäeval, 28. aprillil viis tunnustatud laulupedagoog läbi kolm vaheldusrikast ning teadmisi avardavat tundi oma õpilastega. Esimesena astus üles Kristi Raias (Rita Ray), kes on eelnevalt õppinud laulu Põlva ja Räpina muusikakoolide õpetajate Margot Suure ja Riivo Jõgi käe all. Kristi laulis ka nende kahe kooli ühisansamblis „Gram of Fun“. Tund oli väga emotsionaalne, tihe, õpetlik ning huvitav. Tunni lõpus esitas laulja kuulajate rõõmuks omaloomingulise laulu „No Greater Love“. Järgmisena said Zoomi vahendusel kuulajad nautida näitekunsti 1. kursuse õpilaste Markus Aulingu ja Hanna Brigita Jaanovitsi laulu. Kõik osalejad töötasid tunnis innustunult ning ei lasknud end paljudest vaatajatest veebis häirida. Lisaks tunniandmisele tutvustas Sirje Medell mitmesuguseid abivahendeid, millega hääle tekitamist hõlbustada ning pingetest vabastada. Mõlema partnerkooli kuulajad jäid kuulduga väga rahule. Kahtlemata sai uusi teadmisi enam Pihkva kool, kelle vokaalpedagoogika tugineb teistele alustele.
Projekti raames on juba toimunud mentortunnid Maano Männi (viiul) ja Eva Püssaga (Alexander tehnika). Ees ootavad Johan Randvere (EMTA doktorant, klaver), Heigo Rosin (löökpillid) ja paljude teiste erialade mentorite tunnid. Lisaks sellele näitavad partnerkoolide õpetajad oma metoodikat lahtiste tundide läbiviimisel veebi vahendusel. Loodame meeldiva koostöö jätkumist ka tulevikus!
Marika Klimberg-Hyötyläinen, Räpina Muusikakooli direktor, projekti koordinaator
Marje Hindriksoo, Räpina Muusikakooli sekretär, projekti koordinaatori assistent

Comments are closed.