Räpina Muusikakool alustas Euroopa Liidu Eesti-Vene piiriülese koostööprojektiga

Pressiteade

 

 

Teisipäeval, 16. aprillil kohtusid Räpina Loomemajas Eesti- Vene piiriülese koostööprogrammi raames Räpina Muusikakooli, Pihkva Muusikakooli, Räpina Vallavalitsuse ja Pihkva Linnavalitsuse esindajad, et alustada projekti „Promoting music hobby education and fostering cross border cooperation between the music schools in Pskov and Räpina“ „Connecting Through Music“ ehk
“Muusikahariduse ja piiriülese koostöö edendamine Räpina ja Pihkva muusikakoolide vahel”, lühidalt
„Üheskoos muusikas“. Projekt kestab 24 kuud ning partneriteks on Räpina Muusikakool ja N. Rimski- Korsakovi nimeline Pihkva 1. Muusikakool, kellest juhtivaks osapooleks on Räpina Muusikakool.

Kahe aasta jooksul toimuvad mitmesugused kohtumised, ühisüritused ja – kontserdid, metoodilised seminarid ja workshopid nii siin- kui ka sealpool piiri. Lisaks soetavad mõlemad osapooled projekti toel mitmeid instrumente. Eesti- Vene piiriülese koostöö programmist rahastatava projekti kogumaksumus on 158 570 eurot, millest programmi toetus on 142 713 eurot. Räpina muusikakooli projekti kogueelarve on 90 110 eurot, sh omaosalus 10%, mille lisas Räpina Muusikakooli eelarvesse Räpina vallavalitsus.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. 

Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor,                                                                                                                                      projekti koordinaator

tel +372 516 4848  marika.klimberg@rapina.ee

 

 

Comments are closed.