Meeleolukas kontsert jazzivõtmes

Ramuel ja Raivo Tafenaud

Neljapäeval, 25. jaanuaril toimus koostöös OÜ “Uus Kontserdi”, Eesti Kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali ning Põlvamaa ekspertgrupiga tore kontsert, kus esinesid isa ja poeg Tafenaud – Raivo (saksofonidel) ja Ramuel (löökpillidel). Kontsert oli meeleolukas ning pani nagu iseenesest jala vaikselt kaasa tatsuma. Esitusele tulid enamasti Raivo Tafenau omaloodud palad: “Aquela Menina”, “Päripäev”, “Jazz for Two”, “Valguse heli” ja “The Wolk”. L.Hamptoni loodud “Red Top Blues” ajal palus Raivo Tafenau publikul kaasa nipsutada või plaksutada ning see sobis publikule hästi. Õige rütm aga polnud sugugi nii lihtne, eriti noorematele õpilastele, sest jazzmuusika puhul tuleb rõhutada takti teist ja neljandat taktiosa, mitte esimest ja kolmandat. Külalised tõid kuuldavale ka Uno Loobi ülituntud loo “”Kamina ees” ning muusikud said esituseks inspiratsiooni meie kooli aknast õpetaja Margot Suure õpilase poolt esitatud laulust. Imevahva! Viimane pala “The Wolf” tugines rahvamuusikale ning eristus teistest teostest ülikeeruka taktimõõdu poolest. Tore oli see, et lisaks esinemisele rääkisid külalised kuulajaskonnale oma kujunemisteest muusikuks. Raivo Tafenau pidas ääretult tähtsaks ning kasulikuks muusikahariduse omandamisel seda, et muusikaliselt haritud publik oskab esitaja jõupingutusi ning emotsioone paremini hinnata, kui tavapublik. Ka kutsus ta õpilasi üles oma õpinguteed mitte katkestama, hoolimata elus tihti ettetulevatest takistustest või ahvatlustest. Muusikaharidust osatakse palju rohkem hinnata veidi vanema ja küpsemana. Järgmisel kontserdil lubas Raivo Tafenau esitada poole kavast akordionil, mida ta lapsepõlves õppis.

Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina Muusikakooli direktor

Tafenaud musitseerimas

Comments are closed.