Muusikakoolis toimus lastevanemate koosolek

Esineb riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Liina Kersna.

Kolmapäeval, 07. novembril toimus muusikakooli lastevanemate koosolek.

Päevakord:
1. Räpina Muusikakooli hoolekogu esimehe T. Heeringa sõnavõtt
2. Räpina Muusikakooli direktori sõnavõtt
3. Räpina valla lastekaitsespetsialist A. Kõlli sõnavõtt
4. Liina Kersna sõnavõtt hariduslikel teemadel

 

 

 

 

                       

1.Ülevaade hoolekogu tegevusest 2018. a
Räpina Muusikakooli hoolekogu esimees andis ülevaate 2018. a aastal toimunud hoolekogu koosolekul arutatud teemadest: õppetasu tõstmine alates 01.09.2019. a, bussiliiklus Veriora ja Mehikoorma suunal, instrumentide renditasud ning rentimine vilistlastele.

Õppevorm                            Kehtiv õppetasu                 Õppetasu al 01.09.2019
eelkooli rühmatund              8 eurot kuus                        10 eurot kuus
eelkooli individuaaltund      8 eurot kuus                        10 eurot kuus
(0,5 akadeemilist tundi nädalas)
põhiõpe                                16 eurot kuus                      20 eurot kuus
üldkultuuriline õpe              16 eurot kuus                      20 eurot kuus
lisa-aasta                              16 eurot kuus                     16 eurot kuus
vabaõpe                                 9 eurot kuus                      12 eurot kuus
Õppur, 18-26-aastane k.a      5 eurot tund                        6 eurot tund
õppur, vanem kui 26-a          8 eurot tund                        9 eurot tund
Samuti otsustati ühtlustada instrumentide renditasud: 1 kuu hind 1 instrumendi kohta muusikakooli õpilastele 4 €.                    OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks.

2.Info muusikakooli tegevustest 2018/2019 õppeaastal
Räpina Muusikakooli direktor teavitas muusikakooli osalemisest EST-RUS programmi projektis, mille kestvuseks on kaks aastat. Projektitegevused algavad 2019. a alguses. Projekti partneriks on Pihkva Muusikakool, kus õpib ca 500–600 õpilast.
Räpina Muusikakoolis õpib 2018/2019 õ-a alguse seisuga 94 õpilast, sh 8 täiskasvanud õppijat. Sel õppeaastal võeti kasutusele e-päeviku keskkond „Stuudium“, et anda õpilastele ja lastevanematele ülevaade õppetööst, hinnetest ning tundides osalemistest/puudumistest. Lisaks on võimalik Stuudiumi kaudu saata teateid ning suhelda erinevate osapooltega.
Direktor andis ülevaate õpilaste edukatest saavutustest konkurssidel ning rõhutas pere toetuse olulisust. OTSUSTATI:
Kohustuslikud ja soovituslikud kontserdid lisatakse Stuudiumisse. Jõulupakiks valiti Kalevi kommipakk „Orav“ maksumusega 3,31 eurot.

3.Kuna Räpina lastekaitsespetsialist A.Kõlli oli haigestunud, jäi see päevakorrapunkt koosolekult välja.

4.Haridustemaatiline arutelu riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Liina Kersnaga
Arutleti teemadel: „Kogupäevakool ehk huvihariduse lõimumine ainetundidega“; „Muusika positiivne mõju lapsele“; „Nutisõltuvus“.

Koosolek möödus kohvi-koogi saatel mõnusas meeleolus.

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.