Räpina Muusikakooli noored muusikud taas tegijate hulgas

12. märts ja 13. märts olid Räpina Muusikakoolile taas adrenaliini- ja rõõmurohked – vabariiklikel konkurssidel osalesid edukalt nii metsasarve- kui löökpilliõpilased.
Laupäeval toimus Tartu 1. Muusikakoolis vabariiklik metsasarvekonkurss. Konkursi korraldajaks on Kaido Otsing, Tartu 1. Muusikakooli direktor, kes on ühtlasi üks tunnustatumaid metsasarveõpetajaid Eestis. Kuna mõni aasta tagasi meie muusikakoolil õige spetsialiteediga õpetajat polnud, siis jõudsime

Jakob Täht

Kaido Otsinguga kokkuleppele, et tema hakkab meie kooli ainsale metsasarveõpilasele, Jakob Tähele tunde andma. Esialgu käis õpetaja tunde andmas Räpinas, vahepeal võeti käiku ka kaugõppevõimalus Skype’i teel. Juba teist õppeaastat sõidab Jakob ise bussiga Tartusse pillitundi ning koju tagasi tuleb ta õhtul hilja oma ema Eva Saarega, sest nii hilja bussid enam ei liigu. Eva Saar on ka Jakobi kontsertmeister. Kuna õpetaja Kaido on põnev isiksus, tal on väga huvitav õpetamise metoodika ja ta on väga hea suhtleja, siis ei lasknud õpetamise tulemused end kaua oodata. Seekordsel konkursil oli noori metsasarvemängijaid Tallinnast Võru ja Vändrani, kokku 21 osalejat. Žüriiks olid kõik metsasarveõpetajad. Lõpptulemusena saavutas Jakob Täht 2. vanusegrupis (10- ja 11-aastased) esikoha, 2. kohta välja ei antud, vaid anti välja neli 3. kohta. Õpetaja Kaido Otsing lisas, et Jakobi mängus on toimunud viimase poole aasta jooksul kvalitatiivne hüpe – lisaks noodi- ja pillitundmisele on Jakobi mängus arenenud ka dünaamika, mis on muusikalise väljenduse ülitähtis komponent. Muusikalise ilmekuse väljendamine metsasarvel pole aga sugugi lihtne. Aprillis ootab Jakobit sõit juba järgmisele konkursile. Seekord Lätti, Ērglisse, kus üksteiselt võtavad mõõtu kogu Baltikumi metsasarvemängijad.
Siinkohal on mul kõigile lugejatele üleskutse – 2015. aastal projektiga muusikakoolile soetatud uus metsasarv ootab Jakobisarnast usinat õppijat ja harjutajat!

IMG_0555[1]

Aksel Vürst, kontsertmeister Martina Võrk, Reno Kokmann ja Regnar Preeden

Pühapäeval osales kolm noort Räpina löökpillimängijat Tallinnas Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi „Parim Noor Instrumentalist 2016“ finaalvoorus. Kui nädal aega varem saavutasid kõik kolm konkursi piirkondlikus voorus osalenud õpilast – Aksel Vürst, Regnar Preeden ja Reno Kokmann Tartus auhinnakohad (Tartus olid kohal umbes pool konkursil osalenud Eesti löökpillimängijatest), siis oli teada, et finaalis on pjedestaalile pääsemine veelgi keerukam.

IMG_0564[1]

Reno Kokmann

Oleme väga rõõmsad, et üldkokkuvõttes läks meie koolil väga hästi: Reno Kokmann saavutas finaalis 1. koha! Ja seda teist korda

järjest! Lisaks esimesele kohale kuulub talle ka eripreemia vabalt valitud pala meisterliku esituse eest. Tahaks siinkohas märkida, et nii Regnar Preeden kui ka Aksel Vürst andsid just eriti viimastel nädalatel endast kõik ning pühendasid kogu vaba aja harjutamisele. Te kõik olete väga tublid!
Selleks, et lapsed oleksid edukad, peab olema kindel kodu tugi ja huvi. Kui ei ole tulevikku vaatavaid emasid ja isasid, jäävad õpetajate soovitused ja nõuanded poolikuks. Suur tänu lapsevanematele, kes küsivad õpilastelt, kuidas muusikakoolis läheb, kes viivad lapsed kooli ja tagasi, kes tulevad ja vestlevad eriala- ja rühmatundide õpetajatega, et koostöö paraneks, kes püüavad oma väheseid rahalisi vabu vahendeid kasutada pilliostuks jne jne. Neid teemasid on väga palju. Uskuge, õpetajad püüavad samuti teha kõik endast oleneva. Kokkuvõtteks tahangi öelda, et eelpoolmainitud laste emad ja isad on võtnud oma laste tuleviku eest vastutuse. Te olete hämmastavalt tublid!
Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

 

Comments are closed.