Räpina Muusikakooli noored pianistid osalesid konkursil

Esineb Maia Mähar.

Kolmapäeval, 13. märtsil osales Räpina Muusikakooli 4 toredat klaveripiigat Eesti Muusikakoolide Liidu poolt läbiviidaval konkursil “Parim Noor Instrumentalist”. Need noored pianistid olid: Maia Mähar, Lenna-Emilie Võikar, Erle-Mai Pabusk (kõik kolm õpetaja Martina Liiveri õpilased) ja Helerin Salve (õpetaja Erene Petrova õpilane).

Kuna üle kogu maailma õpib enim lapsi muusikakoolides klaverit, siis sama lugu on ka Räpina Muusikakoolis. Konkurents on eriti tihe. Et konkurssidel üldse auhinnalise kohani jõuda, peab olema täidetud mitmed kindlad tingimused: väga järjekindlad ning huviharidust igati toetavad vanemad, õpilasepoolne suur huvi ja harjutamissuutlikkus ning väga heade metoodilis-pedagoogiliste oskuste ning teadmistega õpetaja. Oleks veel väga hea, kui õpetajal oleks parasjagu auahnust ning südikust.

Õpilased olid tublid ning esitasid oma kava kenasti. Siinkohas tuleks eriliselt esile tuua Maia Mähari, kes pälvis diplomi Karakteerse suurvormi eest.

Suur tänu õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele!

Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.