Sisutihe koolivaheaeg muusikakoolis

Käesolev koolivaheaeg on muusikakoolis tihedalt tegemisi täis – kaasajastatakse mitmeid ainekavu, sest ajaga tuleb kaasas käia, käiakse koolitustel, toimuvad lisatunnid jne.

Teisipäeval, 27. veebruaril käis neli klaveriõpetajat kuulamas H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis Eestist pärit ja maailmas tunnustatud professori Arbo Valdma loengut „Korduma kippuvad kaotsiminekud“ ja meistriklassi. Töötasu lugupeetud professor ei soovinud, sest ta tahtis teha muusikakoolide klaveriõpetajatele kingitust Eesti Vabariigi 100 – aastaseks saamise puhul. Lisaks eelpoolnimetatule viivad õpetajad läbi lisatunde konkurssidel osalevate õpilastega ning ka nendega, kes vajavad veidi järeleaitamist. Ainekavade teemal oli mitmeid arutlusi ning peatähelepanu pöörati heliredelite nõuetele. Loodan, et õpetajad leiavad aega ka oma patareide laadimiseks ja lühikeseks lõõgastuseks enne järgmist õppeveerandit.

Marika Klimberg-Hyötyläinen,

Räpina Muusikakooli direktor

Professor Arbo Valdma koos H.Elleri nim Tartu Muusikakooli õpilasega meistriklassi läbi viimas.

Professor Arbo Valdma tööhoos.

Comments are closed.