Aksel Vürst näitas end kevadkontserdil mitmekülgse muusikuna

Aksel Vürst esineb klarnetil

Neljapäeval, 28. märtsil toimus Räpina Muusikakoolis esmakordselt kontsert, mille peaesinejaks oli meie kooli õpilane Aksel Vürst. Kuna üldhariduskooli 8. klassi lõpetanu peab esitama loovtöö, siis otsustas Aksel selleks läbi viia kontserdi, mis näitab, et noormehel on loomingulist mõtlemist.

Kontsert kandis pealkirja “Kevadkontsert Aksel Vürstiga”. Peale Akseli esinesid kontserdil tema õde Minna Emilia ning noorem vend Alfred, kes mõlemad on suure venna eeskujul konkursside auhinnaliste kohtade laureaadid. Kontserdi kava oli üles ehitatud loogiliselt: kõigepealt kõlas duett koos flötistist Minnaga, seejärel Aksel soolotrummil ning marimbal. Et end järgmise instrumendi jaoks ette valmistada, laulis Alfred Heiki Vilepi ja Novella Hansoni laulu “Itimees”, mis kogu publiku näo naerumuigele viis. Järgmisena rakendas Aksel klaveril oma pianistioskusi. Vahepalaks laulis õde Minna Piret Laikre ja Marek Sadama laulu “Hommik”. Järg jõudis põhiinstrumendi, klarneti kätte. Kõlas 4 virtuoosset ning emotsionaalselt laiaskaalalist teost Akseli esituses. Klaveril H. Elleri nim Tartu Muusikakooli suurepärane kontsertmeister Ieva Kostanda. Väga innukalt ning energiliselt kõlas Red Hot Chilli Peppersi ülikuulus pala “Californication” muusikakooli bandi esituses, mida juhendab Ilmars Priede. Lahe oli vaadata, kuidas Aksel trummide taga rokkis.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et kontsert oli aus ning huvitav. Esinemises polnud näha higi ega pisaraid, mis nooremate esinejate puhul tihtipeale kuulajateni jõuab. Kõik kuuldu oli professionaalne ning mõnus. Tänusõnad kuuluvad õpetajatele Tõnu Kalm, Oksana Iljašenko, Brita Reinmann, Margot Suur, Juta Püvi, Ilmars Priede, Ieva Kostanda ning üldainete õpetajatele. Loomulikult täname kogu Vürstide perekonda.

Edu Akselile edaspidiseks!

Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina Muusikakooli direktor

Aksel Vürst hakkas muusikaga tegelema nelja-aastaselt mudilaste laulu-ringis. Räpina Muusikakooli eelklassi astus ta viieselt, 2009. aastal. Aas-ta hiljem alustas Aksel plokkflöödiõpinguid õpetaja Andres Paasiku ju-hendamisel. Kaheksa-aastaselt vahetas noor muusik plokkflöödi klarneti vastu. Paari aasta pärast sai tema õpetajaks Riivo Jõgi, kelle juhendami-sel saavutas Aksel vabariiklikul klarnetistide konkursil 2. koha. Ühe-teistkümneaastaselt hakkas ta õppima „Tuleviku muusiku” programmi kaudu H. Elleri nim Tartu Muusikakooli õppejõu Tõnu Kalmu juures, kelle juhendamisel on Aksel käinud paljudel konkurssidel. Ta saavutas aastatel 2017 ja 2019 vabariiklikul klarnetistide konkursil esikoha ning 2018. aastal esikoha rahvusvahelisel konkursil Lätis.

Löökpillide õppimist alustas Aksel Räpina Muusikakoolis kümneaasta-selt Küllike Männiku käe all. Peagi sai Akseli õpetajaks Raivo Rebane, kelle juhendamisel saavutas ta regioonikonkursil 2. koha. Kaheteistküm-neaastaselt sai Akseli õpetajaks jälle Küllike Männik, kelle juhendamisel osales ta D. O. Wirkhausi nimelisel konkursil ja saavutas 2. koha. Kol-meteistkümneaastaselt käis ta Evar Paltsepa löökpillitundides, käesole-vast õppeaastast on Akseli löökpilliõpetaja Brita Reinmann.

Klaverit on Aksel õppinud üldklaveri tundides Juta Püvi juhendamisel alates kümnendast eluaastast.

Alates üheksandast eluaastast on Aksel Räpina Valla Noorte Puhkpil-liorkestri liige, aastal 2015 liitus ta Eesti Noorte Puhkpilliorkestriga.

Kava:

 1. Wolfgang Amadeus Mozart Kaksteist duetti k 487 nr 1
  Aksel Vürst (klarnet), Minna Emilia Vürst (flööt),
  õpetaja Oksana Iljašenko

 2. Ben Hans „Dünaamilised seiklused”
  Aksel Vürst (soolotrumm), õpetaja Brita Reinmann

 3. Mitchell Peters „Sea Refractions”
  Aksel Vürst (marimba), õpetaja Brita Reinmann

 4. Heiki Vilep/ Novella Hanson „Itimees”
  Alfred Vürst (laul), õpetaja Margot Suur

 5. Riine Pajusaar „Bambuses hiilib tiiger”
  Aksel Vürst (klaver), õpetaja Juta Püvi

 6. Scott Joplin „Meelelahutaja”
  Aksel Vürst (klaver), õpetaja Juta Püvi

 7. Piret Laikre/ Marek Sadam „Hommik”
  Minna Emilia Vürst (laul), õpetaja Margot Suur

 8. Aksel Vürst esitab klarnetil:
  • Franz Krommer Klarnetikontserdi III osa „Rondo”
  • Juhan Kaljaspoolik „Fantaasiapala”
  • Robert Schumann Viis pala rahvatoonis op102, II osa „Langsam”
  • Joseph Edouard Barat Pala g-moll
  Klarnetiõpetaja Tõnu Kalm, kontsertmeister Ieva Kostanda

 9. Red Hot Chilli Peppers „Californication”
  Räpina muusikakooli bänd, juhendab õpetaja Ilmars Priēde

Esineb Aksel Vürst klaveril

Esineb Aksel Vürst marimbal.

Esineb Aksel Vürst trummikomplektil

Esineb Aksel soolotrummil

Fantastiline kontsertmeister Ieva Kostanda.

Esinevad Minna Emilia (flööt) ja Aksel (klarnet).

Esineb muusikakooli band. Fotol Joosep Truija, Aksel Vürst ja Minna Emilia Vürst.

Esineb Räpina Muusikakooli band. Fotol koosseisus Minna Emilia Vürst, Joosep Truija ja Birgit Pihlap.

Comments are closed.