Muusikakooli väisasid Räpina valla haridusjuhid

Haridusjuhid tutvumas löökpillidega

Räpina valla haridusjuhtidel on saanud toredaks traditsiooniks tutvuda omakandi haridusasutustega. Teisipäeval, 02. aprilli jõudis järg muusikakooli kätte. Eelnevalt käis delegatsioon lasteaias Vikerkaar. Veidi enne kella kahte jõuti Sillapää mõisahoone teisele korrusele.. 

Kõigepealt tervitati külalisi väikese õpilaskontserdiga, kus esinesid Robin Sõukand (ksülofon, õp Brita Reinmann, kontsertmeister Erene Petrova), Maia Mähar (klaver, õp Martina Liiver), Birgit Pihlap (kitarr, õp Ilmars Priede) ning Joosep Truija (basskitarr, õp Ilmars Priede). Direktor tutvustas kohaletulnuile õppimisvõimalusi ning kooli kitsaskohti, mida tuleb ajapikku lahendada. Seejärel viidi läbi ringkäik muusikakooli ruumides. Loomulikult imetleti kauneid loodusvaateid mõisahoone rõdudelt. Vestlusring jätkus õpetajate toas kohvitassi juures.

On meeldiv, et kolleegid tunnevad muusikakooli käekäigu vastu huvi. Mitmed külalised tunnistasid, et on siin esmakordselt.

Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina Muusikakooli direktor

 

Foto Vaike Tammes

Foto Vaike Tammes

Esineb Maia Mähar

Esineb Joosep Truija

Esineb Birgit Pihlap

Esinevad Robin Sõukand ja õp Erene Petrova

Foto Vaike Tammes

Comments are closed.