Aksel Vürst võistles rahvusvahelisel areenil

10.-12. maini toimus Erglis (Lätis) XIX Eduard Mednisi nimeline konkurss “Noored muusikud”. Konkursil osalesid Balti riikide alg- ja keskastme taseme klarneti-, oboe- ja fagotimängijad.
B vanuserühmas(12-13 aastased) saavutas I astme diplomi Aksel Vürst. Konkursi tase oli kõrge ja Eestit esindanud klarnetimängijatest jõudis Aksel ainsana II vooru.
Aksel õpib paralleelselt Räpina Muusikakoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis Tõnu Kalmu klarnetiklassis. Akselit saatis konkursil Elleri-kooli klarnetiklassi kontsertmeister Märten Karm.
Soovime Akselile jätkuvalt edu suurte eesmärkide saavutamisel!

Tõnu Kalm
H.Elleri nim Tartu Muusikakooli klarnetiõpetaja

Comments are closed.