Alfred Vürst osales esmakordselt konkursil ja saavutas II koha!

Vasakult teine Alfred Vürst ning kontsertmeister Jaan Kapp.

Eesti Muusikakoolide Liit korraldab igal aastal konkursse ning nende ühine pealkiri on “Parim Noor Instrumentalist”. Konkursid toimuvad erialade kaupa järgmiselt: ühel aastal akordionid ja viiulid, teisel aasta klaverid ja puhkpillid. Kuna just tänavu toimub konkurss puhkpillidele, siis õpetaja Priit Sonn saatiski Alfred Vürsti, kes õpib Räpina Muusikakoolis korneti erialal, oma oskusi teiste koolide kornetiõpilastega võrdlema. Esimesse vanuserühma kuuluvad kuni 10-aastased õpilased. Nii asuski 8-aastane Alfred koos endast vanemate õpilastega võistlustulle ning tulemus ületas ootused – II koht Lõuna-Eesti muusikakoolide seas! Lõuna-Eesti tähendab selles kontekstis seda, et Eesti on diagonaalis mõtteliselt pooleks lõigatud. Sel konkursil esinesid õpilased Pärnust kuni Narvani. Ees seisab veel finaalvoor, kuid selles osalemine on küsimärgi all, sest Alfred pääses ka laulukonkursil “Poiste laul” järgmisse vooru ning need esinemised toimuvad täpselt samal ajal, kuid Eesti erinevates osades. 

Õnnitleme Alfred Vürsti, õpetaja Priit Sonni ja kontsertmeister Jaan Kappi suurepärase tulemuse puhul ning soovime palju edu edaspidiseks!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,

Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.