Festival lõppenud, ees ootavad uued väljakutsed

Esinevad Räpina Valla Noorte puhkpilliorkester ja Räpina Kammerkoor.

Veel ei saa Räpina Muusikakooli õpetajaskond rihma lõdvaks lasta: juba laupäeval, 09. juunil kell 14 on kooli lõpuaktus, siis uute õpilaste vastuvõtt 11. ja 12. juunil kell 16 – 18 ning tihedat tegemist jätkub paari nädala jagu kindlasti.
Kuid mis hetkel peaasi – puhkpillifestival ja Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkestri juubel on väärikalt tähistatud!

 

 

 

 

Fotol vasakult: Enel Liin, Räpina vallavanem, Väino Repp, orkester “Kungla ” dirigent, Jose Page ja Anton Kogan, Liivimaa Noorteorkestri dirigendid, Elli Käbin, Räpina Valla Noorte Puhkpilliorkestri dirigent, Peeter Änilane, Põlva Linna Puhkpilliorkestri dirigent, Jolands Andževs, Gulbene Kultuurikeskuse Puhkpilliorkestri dirigent, Aleksandr Roor, Pihkva Lastekodu Puhkpilliorkestri “Helikon” dirigent, Sirly Illak-Oluvere, ENPO dirigent ning allakirjutanu kui festivali peakorraldaja.

Täname kõiki orkestreid ning dirigente: Eesti Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Sirly Illak-Oluvere), Puhkpilliorkester Kungla (dirigent Väino Repp), Liivimaa Noorteorkester (dirigendid Anton Kogan ja Jose Antonio Page Ramirez), Põlva Linna Puhkpilliorkester (dirigent Peeter Änilane), Pihkva Lastekodu Orkester Helikon (dirigent Aleksandr Roor), Gulbene Kultuurikeskuse Puhkpilliorkester (dirigent Jolands Andževs) ning loomulikult juubilar – Räpina Valla    Noorte Puhkpilliorkester (dirigent Elli Käbin).

 

 

 

 

 

 

 

Juhatab Elli Käbin.

Sügav kummardus Riivo Jõgile, kes arranžeeris puhkpilliorkestrile Aapo Ilvese loodud „Räpina laulu“ ja mis tuli Räpina orkestrantide poolt esmakordselt esitamisele. Seda kelmikat laulu esitati koos Räpina Kammerkooriga (dirigent Tiina Kadarpik). „Räpina laulu“ orkestriseade said kõik külaliskollektiivid endale koju kingituseks kaasa, et järgmisel kokkusaamisel oleks jälle üks ühine pala omast käest võtta.
Kiidusõnad kuuluvad lisaks eelpool toodutele veel helitehnik Mati Lukule, kunstnik Marika Lukule, kirikuõpetaja Urmas Nagelile, lahketele toitlustajatele, kes valmistasid pidulistele maitsvad road (aianduskooli söökla Molineero OÜ ja Puuriida Pubi OÜ Teilmaa).

Räpina Muusikakooli tänukirja pälvisid muusikakooli vilistlased, kes osalevad orkestri töös ning Aapo Ilves, kes arendab Räpinas muusikakultuuri.

Kiidame muusikakooli tublit õpetajate peret ja vilistlasi ning õpilastest orkestrante, valla entusiastlikke kultuuritöötajaid, kes orkestreid lahkelt vastu võtsid, Räpina orkestri vanemat Aimer Zirki ja kroonikakirjutajat Urmas Naglandit, lahkeid külalisi, kes tulid lillede, orkestrinootide ja heade soovidega sünnipäevalast tervitama.

 

 

 

 

 

Magusa kingitusega tänati orkestri noorliikmeid.

Kindlasti jäi keegi nimetamata, mistõttu vabandus juba ette ning tänu ka neile.
Ootame nüüd juulikuud, mil selgub, kas meie ühisprojekti Esto-Rus (Räpina ja Pihkva 1. muusikakooli vahel) rahastatakse või mitte. Positiivse vastuse korral ootab meie kooli taas pingelisem, kuid kahtlemata ka vaheldusrikkam kaheaastane periood.

Marika Klimberg-Hyötyläinen,
festivali vedaja ja muusikakooli direktor

 

 

Meie sügav tänu lahketele toetajatele ja koostööpartneritele: Räpina Vallavalitsus, Räpina Valla Kultuurikeskus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, AS Avraal, OÜ Põlva Koit, Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, SA Räpina Kultuurkapital, Räpina Aianduskool, AS Värska Vesi, Värska Mineraalvee OÜ, AS Värska Sanatoorium, OÜ Varola, OÜ Astel, AS Lõuna Pagarid, Põlva Tarbijate Ühistu, Coop Põlva ja AS Räpina Paberivabrik.

 

Comments are closed.