Huvikooli õppetasu soodustuse taotlemine 2022/23

Räpina valla huvikoolides käimiseks saab lapsevanem taotleda huvikooli õppetasu soodustust, kui ta vastab järgmistele tingimustele:

 Õppetasu soodustusele 50% ulatuses kehtestatud määrast on õigus:

  • pere teisel ja kolmandal Räpina valla huvikoolis õppival õppuril;
  • õppuril, kes on perest, kus kasvab 3 või enam alla 20-aastast last;
  • õppuril, kes õpib nii Räpina Muusikakoolis kui Räpina Spordikoolis.

Õppetasu soodustusele 100% on õigus õppuril, kes on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul.

Vastav teade on üleval ka Räpina valla kodulehel.

Kui eelmisel aastal on soodustust taotletud, tuleb seda sellel õppeaastal ikkagi uuesti teha. Taotlust saab esitada aastaringselt, kuid huvikooli õppetasu soodustust arvestatakse alates septembrikuust tagasiulatuvalt tingimusel, et taotlus on esitatud enne 1. oktoobrit. Hiljem esitatavate taotluste puhul rakendatakse soodustust taotluse esitamise kuust alates.

Comments are closed.