Meie õpilased esinesid EV 99. aastapäeval

22.veebruaril toimus Räpina Kultuurikeskuses Eesti Vabariiki 99. aastapäevale pühendatud pidulik aktus-kontsert, kus anti kätte ka “Märke ja tunnusta” 2016.a tunnustusmärgid. Kontserdil esinesid peale Põlva Lõõtsaklubi (Heino Tartese juhendamisel) ja näitleja Sepo Seemani ka Räpina Muusikakooli õpilased. Kuna teemaks oli rahvamuusika, siis valmistasid õpetajad Ave Astel, Juta Püvi, Margot Suur ja Margit Kokmann ette rahvamuusikateemalise kava. Esines tütarlasteansambel, kes lisaks laulmisele mängisid ka väikseid viisikandleid. Publiku ette astus kõige pisem lõõtspilliõpilane Adeele Truija koos oma õpetaja Juta Püviga. Akordioniõpilasest Räpina Muusikakooli lõpetaja Raul Petersell üllatas publikut aga hoopis lõõtspillimänguga, mida ta tegelikult pole muusikakoolis õppinud. Õpilased olid tublid ning esinesid väärikalt.
Marika Klimberg-Hyötyläinen,

Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.