Muusikakool teeb koostööd noortekeskusega

Räpina Muusikakooli ja Räpina Avatud Noortekeskuse ühisprojekt
“Räpina noorte loovuse arendamine läbi muusika”.

Olime juba ammu arutanud, milliseid koostöövõimalusi saaks muusikakool ja noortekeskus arendada. Varaait vol 14 projektikonkurss, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest, andis selleks võimaluse. Muusika huvialavaldkonda laekus 31 taotlust, millest rahastati 18 projekti, sh ka meie projekt. Eelnevalt viidi noortekeskuses läbi koosolek, kus arutati, milliseid väljundeid noored soovivad. Selgus, et suur huvi on instrumentide ja muusikakoolis toimuva õppe vastu. Kuna julgus puudub omal käel uurima tulla, siis kasutamegi noorsootöö võimalusi. Suurim huvi on kahtlemata kitarrimuusika vastu, mistõttu soetatakse projekti toel uued kitarrid ja kitarrivõimendid. Kui noorte huvi on suur ning huvi püsib, jätkame ka edaspidi analoogsete tegevustega.
Käesolev projekt annab võimalusi noorte loovuse arendamiseks, omaalgatuseks ja ühistegevuseks. Räpina Muusikakooli ja Räpina Avatud Noortekeskuse ühisprojekt loob head tingimused noorele mitteformaalseks õppimiseks, kus teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamisel lähtutakse noorte huvidest ja vajadustest. Tegevustes saavad osaleda kõik noored, kes soovivad.
Kõigepealt noored tutvuvad muusikakooliga ning selles õppimise erinevate võimalustega. Seejärel hakatakse noortega läbi viima kitarriringi, kus nad saavad elementaarsed oskused sellel instrumendil musitseerimiseks ning teada kuidas kasutada kitarri saateinstrumendina, näiteks laulu saateks. See toimub noortele sobivas ja vastuvõetavas keskkonnas, et sisendada nendesse julgust ning enesekindlust. Sellise koostöö tulemusena saavad kahe asutuse töötajad paremini tuttavaks ning teavet teise organisatsiooni omapära, töötingimuste ja noortele lähenemisviiside ning meetodite kohta. Edaspidi jätkub koostöö asutuste vahel seda enam, et osad noored käivad nii muusikakoolis kui ka noortekeskuses.

Marika Klimberg-Hyötyläinen, Räpina Muusikakooli direktor
Ene Pikner, Räpina Avatud Noortekeskuse juhataja
.

Comments are closed.