Õnnitlused õpetajatele Elli Käbinale ja Alari Kalvikule!

Elli Käbin ja Alari Kalvik EMTA lõpuaktusel.

Tunneme headmeelt, et kaks Räpina Muusikakooli õpetajat, Elli Käbin ja Alari Kalvik on omandanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias käesoleva suve hakul instrumentaalpedagoogika erialal bakalaurusehariduse! Õpetaja Elli instrumendiks on trompet, õpetaja Alaril viiulil. Mõlemad õpetajad jätkavad õpinguid EMTA magistriõppes.

Soovime oma tublidele õpetajatele Ellile ning Alarile palju õnne ja sihikindlust edasiste teadmiste omandamisel!

Marika Klimberg-Hyötyläinen,

Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.