Põlvamaal on silmapaistvad akordionistid

Vasakult Georg Neimann, Miriam Metsanurm, Kristina Piirsalu ja Steven Parmask.

Foto: Ave Astel

Sel aastal toimus juba neljandat korda internetikonkurss “Eesti Akordionitähed”.
Eesti Akordioniliidu facebooki lehel sai konkursi toimumise ajal (aprilli algusest kuni 6. maini) kuulata-vaadata kõigi osalejate esinemisvideosid ning hääletada oma lemmiku poolt. Seekordse publikupreemia pälvis kõige rohkem „meeldib” märke kogunud Lasnamäe Muusikakooli õpilane Ivan Jermakov.
Muidugi ei puudunud ka žürii.
Žürii koosseisu kuulusid Mikko Luoma (Turu Muusikaakadeemia), Külli Kudu (Kirde-Lapi Muusikakool), Allan Jakobi (Akordion Centrum) ja Kaspar Uljas (vabakutseline). Konkurss toimus kahes kategoorias: solistid ja ansamblid. Konkursi solisti kategooriad olid jaotatud muusikakooli klasside järgi, ansambli kategooriad jagunesid kaheks: I-IV klass ja V-VIII klass. Hinnati osaleja tehnilist taset, muusikalist väljendusrikkust ning artistlikkust.
Kokku osales konkursil 65 noort akordionimängijat 24-st muusikakoolist.

Oleme uhked, et Põlvamaa õpilased esinesid suurepäraselt. Kõigi Räpina ja Põlva muusikakoolide noorte akordionistide õpetajaks on kauaaegne ning pühendunud Ave Astel. Räpinas töötab ta kooli avamisest saadik, st alates1987. aastast.

Räpina Muusikakooli akordioniõpilaste tulemused on järgmised:
Steven Parmask: 3.koht (1.klass)
Kristina Piirsalu: diplom (2.klass)
Miriam Metsanurm: diplom (7.klass)
Georg Neimann: 3.koht (8.klass)
Ansamblid: 5.-8.klass, 2.koht (Mirim Metsanurm, Georg Neimann).
Õpetaja Ave Astel pälvis väljapaistva õpetaja diplomi!

Põlva Muusikakooli tulemused:
Samuel Linnus: 3.koht (5.klass) ning eripreemia R. Pajusaare pala “Öö hääled” tõlgendamise eest.
Heili Meribeth Rau: diplom (6.klass)

Palju õnne kõigile noortele muusikutele!
Oleme väga tänulikud õpetaja Ave Astelile, kes ennastsalgavalt ja innukalt on pühendanud oma aega ning energiat akordionimuusika arendamisele. Tänusõnad kuuluvad ka kõigile lapsevanematele, kes on targalt suunanud oma lapsi muusikaradadele.
Kallid õpilased! Jätkake samas vaimus ning edu uutel muusikalistel jõukatsumistel!

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.