Räpina Muusikakooli imeline 35. lend !

Minna Emilia Vürst

Foto M. Klimberg-Hyötyläinen

Georg Neimann

Foto M. Klimberg-Hyötyläinen

Käesoleva aasta kevadel lõpetas Räpina Muusikakooli täieliku õppekava kaks õpilast: Minna Emilia Vürst ja Georg Neimann. Pean kohe tunnistama, et nii suurepäraseid lõpetajaid soovib küll iga muusikakool kogu maamuna peal! Erialades olid lõpetajad väga hea hinde väärilised, kuid solfedžos pole kummalgil 35 aasta ehk kooli eksisteerimise aja jooksul võrdseid!
Minna on erialades saanud väga kõrgeid kohti nii vabariigis kui ka rahvusvahelisel pinnal. Erialasid on aga hulgi: viiul, flööt, laulmine, üldklaver. Suurepärane kuulmine, töötahe ja andekus on ühes noores inimeses kokku saanud. Kindlasti annab muusikalisele kuulmisele juurde ka soololaulu õppimine, sest just selles tunnis peab solist kuulama saatepartiisid või kaaslauljaid.
Georg Neimanni erialaks on akordion. Tema muusikakarjääri pärjavad mitmed edukad esinemised konkurssidel nii Lõuna-Eestis kui ka vabariigis. Erilist hoogu on andnud juurde Kihnu akordionilaagrid. Solfedžotunnid on aga Georgi jaoks puhas nauding, sest nii hea kõrva ja absoluutse kuulmisega noormehel pole see aine, mis paljudele peavalu valmistab, üldsegi raske.
Tahaks lõpetuseks öelda, et eelpool mainitud noored muusikud sooritasid kirjaliku ja suulise solfedžoeksami rekordiliselt 46 minutiga, mis jääb kindlasti Räpina Muusikakooli Guinnessi rekordite raamatusse. Nii Georg kui ka Minna jätkavad Räpina Muusikakoolis õpinguid ning solfedžot õpitakse juba Heino Elleri Muusikakooli õppekava järgi, mis on täiesti erakordne.
Soovime kogu koolipere poolt Minnale ja Georgile õnne Räpina Muusikakooli lõpetamise puhul ning jätkuvat töökust ja tarmukust uute eesmärkide lahendamisel!

Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.