Räpina Muuusikakooli hoolekogu koosolek

Kolmapäeval, 27. mail 2015 kell 18.00 toimub Räpina Muusikakoolis hoolekogu koosolek.

Päevakorras:

1. Lühiinfo möödunud õppeaastast(muusikakooli direktor)

2. Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (hoolekogu esimees)

3. Ülevaade muusikakooli arengutest uues valla arengukavas 2016-2030 (haridus- ja kultuurispetsialist)

4. Täiskasvanute õppe volikogu eelnõu tutvustus ( haridus- ja kultuurispetsialist)

5. Järgmisest koosolekust (hoolekogu esimees)

Koosoleku kavandatud kestus üks tund.

Osalevad hoolekogu liikmed.

 

Comments are closed.