Selgusid tänavuaastased Noore Muusiku Fondi stipendiumide laureaadid

Marika Klimberg-Hyötyläinen (Räpina Muusikakooli direktor), Kadi Kaldmäe, Reno Kokmann, Jakob Täht ja Aksel Vürst . Fotolt puudub Hedvig-Hanna Raud. Foto autor A.Parmson.

Reedel, 26. mail Räpina Hea Kodu Päevade raames toimunud tublimate õpilaste autasustamise tseremoonial anti kätte ka Räpina Noore Muusiku Fondi stipendiumid. Toetust antakse välja sõltuvalt sellest, kas kontsertide kuulajad on piisavalt annetanud raha käesolevasse fondi või kas leidub piisavalt väljapaistvaid õpilasi.  On ju tore, kui Räpina piirkonna kultuurist huvitatud inimesed ise toetavad tublisid õpilasi nende püüdlustes, seetõttu pole muusikakool taotlenud rahalist toetust Räpina Vallavalitsuselt või kultuurkapitalidest.

Ettepaneku eelpoolnimetatud fondi loomiseks tegin 2007. aastal ning 2008. aastal anti koostöös Räpina Kultuurkapitaliga välja esimesed stipendiumid: flöödi- ning lauluõpilasele Kadi Kaldmäele  ning akordioniõpilasele Markus Otsusele. 2010.a anti stipendiumid kitarriõpilasele Anett Saksingule  ning trompeti- ning soololauluõpilasele Riina Reismaale. 2013. aastal tunnustati preemiaga Kadi Kaldmäed, Hedvig-Hanna Rauda ning Kristina Bianca Rantalat suurepäraste tulemuste eest soololaulus. 2014. aastal kuulutati stipendiumite vääriliseks kolm kandidaati: Triinu Ruuspõld (klaveri- ja löökpilliõpilane), Reno Kokmann (löökpilliõpilane) ning Hedvig-Hanna Raud (soololauluõpilane). 2015.a eraldati toetussummad Aksel Vürstile (klarnetiõpilane) ja Jakob Tähele (metsasarveõpilane). 2016.a stipendiume välja ei antud, kuid käesoleval, 2017.a jagati stipendiume lausa viiele õpilasele: Aksel Vürst (saavutas I koha vabariiklikul konkursil Parim Noor Instrumentalist 2017), Jakob Täht (saavutas I koha vabariiklikul konkursil Parim Noor Instrumentalist 2017), Kadi Kaldmäe (saavutas konkursil Vokaalkompass I koha ja paljude teiste väga kõrgete tulemuste eest soololaulus), Hedvig-Hanna Raud (paljude väga kõrgete tulemuste eest soololaulus) ning Reno Kokmann (saavutas 2016.a I koha konkursil Parim Noor Instrumentalist 2016 löökpillis ja väga pühendunud õppimise eest Räpina Muusikakoolis). Eelpoolnimetatud stipendiaadid on kõik väljapaistvad noored muusikud, kelle tegemistest on osa saanud peale Räpina piirkonna ka kaugemad paigad nii siin-  kui ka sealpool riigipiiri. 

Nagu toonagi, 10 aastat tagasi, olen jäänud samale arvamusele: mida rohkem lapsi ja noori tegeleb huvitegevusega, seda vähem on ebameeldivaid kokkupuuteid politseiga, seda vähem on suuri muresid lapsevanematel. Muidugi, eks huvikoolides käimine nõuab lapsevanematelt palju hoolt ning tähelepanu, vestlusi huvikoolide õpetajatega, mingite probleemide lahendamist. Huvitegevusega kaasneb enamasti ka rahaline kulu (õppetasud, transport), kuid kuna omavalitsused toetavad väga suurte summadega  laste huvitegevust, siis lastevanematele jääb kanda vaid mõtteline osa tegelikest kuludest. Ja uskuge mind- kunagi on need lapsed oma vanematele väga tänulikud nähtud vaeva eest! Soovitan lapsevanematel raskuste ilmnemisel  kergekäeliselt  huvitegevusest mitte loobuda. Minu 26-aastase koolijuhi kogemuse ajal on  seda väga palju ette tulnud, et needsamad loobujad on tihti oma otsuseid kibedasti kahetsenud. 

Siinkohas saan teha suure kummarduse Räpina Muusikakooli õpilaste vanematele, et olete olnud oma lastele toeks ning muusikakoolile heaks partneriks. Loodetavasti see hea koostöö jätkub ning seda veelgi innukamalt mõlemas suunas.

Kaunist suvepuhkust soovides

Marika Klimberg-Hyötyläinen,

Räpina Muusikakooli direktor

 

Comments are closed.