Tarkuse päev Räpina Muusikakoolis

Arvutiklassi avasid: valla IT spetsialist Andrus Karpson, hoolekogu esimees Toomas Heering, vallavanem Enel Liin, muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen ja abivallavanem Piret Rammo.

Nii, nagu meil traditsiooniks, kogunes koolipere 01. septembril Sillapää mõisahoone ette, et lõpuklassi õpilased saaksid hümni saatel heisata Eesti Vabariigi trikoloori. Kooslaulmise järel desinfitseerisid kõik kohalviibijad käed, misjärel suunduti 2. korrusel paiknevasse muusikakooli aulasse.
Muusikakoolile kohaselt esines kõigepealt meeleoluka palaga akordioniduo koosseisus Georg Neimann ja õpetaja Ave Astel. Seejärel sai sõna Räpina vallavanem, proua Enel Liin, kes innustas lapsi muusikaga tegelema. Samuti tunnustas ta muusikakooli tegemisi, mis on leidnud laiemat kõlapinda. Ta toonitas, et muusikakool on olnud üks meie valla visiitkaartidest. Huvikool peab olema õppijale ja pealtvaatajale huvitav, kuid õppijale ei pea see tulema kergelt. Ja lõpetuseks lisas ta, et sellel keerulisel, kuid tulemusterohkel õppeaastal võib tunda rõõmu ka uutest muusikakooli põrandatest.
Räpina Muusikakooli direktor andis edasi asjakohast infot Corona viiruse leviku tõkestamise, õppetöö korraldamise ja eelseisvate sündmuste kohta. Direktoril oli kuulajatele edasi öelda ka toredaid teateid. Muusikakool soetas projektikonkursi „Igal lapsel oma pill“ toel uue täissuuruses hinnalise viiuli. Veel suuremaks uudiseks oli aga see, et tänu huvihariduse toetusrahadele sai muusikakool Heino Tartese meisterdatud uue lõõtspilli (järjekorranumbriga 141) omanikuks. Uut ja erksakõlalist rahvapilli esitles kuulajaskonnale Richard Jürgenson (õpetaja Juta Püvi) lustliku rahvaviisiga.
Kooliperre võeti vastu 15 uut õpilast. Lisandus ka paar täiskasvanud muusikahuvilist. Käesolevast õppeaastast töötab meie koolis uus rühmaainete õpetaja Jürgen Järvpõld, kes jätkab samaaegselt õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias.
Juba oma 15 aastat tagasi tuli direktoril mõte, et muusikakoolis võiks olla arvutiklass, kuid toona tundus see liiga utoopilisena ning ka klassiruumid olid vanas nn Koiva majas liialt pisikesed. Eelmisel aastal pakkus Toomas Heering, muusikakooli hoolekogu esimees ning kohalik ettevõtja, vestluse käigus meile ühe projekti raames soetatud arvuteid, mis rakendust ei leidnud. Ja nii see mõte hakkaski taas idanema ning teostuski augustikuu lõpuks. Kuna muusikakool asub Sillapää mõisahoones, siis igasuguseid ehituslikke probleeme pole alati kõige lihtsam lahendada, sest tegemist on ju muinsuskaitselise objektiga. Mitmel korral sai kohtutud Põlvamaa muinsuskaitsenõuniku Anu Lepaga. Protsessile andis hoogu ka Räpina abivallavanem Riho Luht, laudade paigutuse mõtlesid välja meie rühmaainete õpetajad. Arvuteid täiustasid ning ühendasid võrku valla IT spetsialistid Aleksei Raud ja Andrus Karpson, elektritööd teostas nobedasti firma Särr OÜ. Ja asi tehtigi teoks. Alates 01. septembrist on muusikakoolil arvutiklass, kus viiakse läbi muusikaloo ja solfedžo tunde. Tundides tutvustavad õpetajad muusikakeskkondi, arvutiga saab teha ka diktaate, teste ja on veel igasuguseid muid võimalusi. Kindlasti muutuvad tunnid huvitavamaks ja mitmekesisemaks ning rühmaõpetajaid Margot Suurt, Ave Astelit ja Jürgen Järvpõldu ootavad ees uued väljakutsed. Aktuse lõpetas õpetaja Margot Suure neidude ansambel, kes laulis päevakohase Tõnu Aare/Ott Arderi laulu „Sügistuuled“.
Arvutiklassi avamislindi lõikasid läbi vallavanem Enel Liin, abivallavanem Piret Rammo, IT spetsialist Andrus Karpson, hoolekogu esimees Toomas Heering ja muusikakooli direktor Marika Klimberg-Hyötyläinen. Pärast klassiga tutvumist ootas aga kooliperet fuajees suur ja maitsev Lõuna Pagarite poolt valmistatud tort.
Loodetavasti ootab kooliperet ees uus ja huvitav ja mis peaasi – tervisest pakatav õppeaasta!
Marika Klimberg-Hyötyläinen
Räpina Muusikakooli direktor

Tordi lõikas lahti muusikakooli sekretär-asjaajaja Marje Hindriksoo

Räpina Muusikakooli töötajad

Comments are closed.