Arvestuste sessioon lõppes

Puhk-ja löökpilliarvestusel esinenud õpilased

Akordioni- ja lõõtspilliarvestusel esinejad.

 

Neljapäeval ja reedel, (15. ja 16. detsembril) toimusid muusikakoolis viimased arvestused. Neljapäeval näitasid oma oskusi lõõtspilli ja akordioniõpilased. Lapsed olid väga tublid ning kõik esinesid hinnetele “4” ja “5”. Samal tasemel olid löök- ja puhkpilliõpilased reedel. Õpetajad Ave Astel, Juta Püvi, Oksana Iljašenko, Elli Käbin ja Küllike Männik on head tööd teinud. Edukalt sooritati  arvestused ka   kitarri erialal (õpetajad Meelis Hainsoo ja Arno Tamm). Järgmisel nädalal vastavad arvestustel veel mõned üksikud õpilased, kes olid õigel päeval haiged, olid eelnevalt vigastanud oma kätt või oli mingi muu põhjus arvestuse edasilükkamiseks.

Kokkuvõttes saab öelda, et lapsed on meil usinad ning jõuluvaheaeg on õpilastel täiesti välja teenitud.

Marika Klimberg-Hyötyläinen

Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.