Noorte Akordionistide internetikonkurss „Eesti Akordionitähed 2017“

Noorte akordionistide internetikonkurss toimus sel aastal esmakordselt. Eesmärgiks oli kasutada akordionikonkursi läbiviimiseks kaasaegseid sotsiaalmeediavahendeid, kaasajastades sel viisil konkurssi. Loomulikult oli ka üheks eesmärgiks populariseerida pillimänguhuvi akordioni vastu. Kuna Muusikakoolide Liidu poolt korraldatav konkurss on grupeeritud laste vanuse järgi, siis seekordsel konkursil täideti vajadus kategoriseerida konkurss muusikakooli klasside järgi.
Selleks, et konkursil osaleda, tuli lapsevanematel täita ja allkirjastada registreerimisleht, ikka selleks, et lapsevanem oleks nõus tingimustega, et tema lapse pillimängu eksponeeritakse sotsiaalmeedias. Samuti tuli salvestada video kahe erineva iseloomuga palaga ning saata video akordioniliitu. Räpina Muusikakoolis suhtles õpetaja nii lapse, kui lapsevanematega, et selgitada välja huvi taolise konkursi vastu ning valmidus tegelda salvestamisega. Siinkohal kiidusõnad lastele ja nende vanematele, kes olid siiralt huvitatud ja nõus oma panuse andma. Seekord osalesid Räpina Muusikakoolist internetikonkursil I klassist Miriam Metsanurm ning II klassist Mihkel Toomas Heering (mõlema lapse õpetaja on Ave Astel). Videosalvestused tegi Andrus Karpson. Suur tänu!
Konkursi kõiki osalejaid hindas 4-liikmeline žürii: Mikko Luoma (Soome), Tiina Välja (EMTA ja G.Otsa nim. Muusikakool), Allan Jakobi (Akordion Centrum) ja Mikk Langeproon (üliõpilane Sibeliuse Akadeemiast). Hinnati osaleja tehnilist taset, muusikalist väljendusrikkust ja artistlikkust.
Tulemused selgusid 6.mail -ülemaailmsel akordionipäeval. Meie koolist saavutas Miriam Metsanurm I klassi arvestuses I koha. Kõik I,II ja III koha pälvinud õpilased saavad nimelise karika ja diplomi.
Konkursi raames toimus ka publikulemmiku selgitamine, selleks tuli akordioniliidu facebooki leh

el kuulata/vaadata osalejate videosid ning neid meeldimise korral „laikida“. Kõige enam meeldimisi kogunud video saigi publikulemmikuks. Publikulemmikuks osutus Mihkel Linnus Põlva Muusikakoolist, žürii otsusega omistati talle II klassi arvestuses II koht (õp. Ave Astel).
Räpina lapsed saavutasid publiku „meeldimisi“ arvestades II ja III koha. Suurepärane!
Akordioniliidu mõte on korraldada internetikonkurssi ka edaspidi, konkursist vabal aastal, mil ei toimu Muusikakoolide Liidu akordionikonkurssi.
Oli tore ettevõtmine. Põnev oli igapäevaselt jälgida, mitu korda on lugusid vaadatud ning palju „meeldimisi“ kogutud. Kaasatud olid ka lapsevanemad, sõbrad, tuttavad. Loodetavasti tõusis ka akordioni populaarsus ning muusikakooli vastuvõtukatsetele tuleb mitmeid lapsi, kes soovivad just seda pilli õppima asuda.

Kõiki videosid on võimalik näha akordioniliidu facebooki lehel.
https://www.facebook.com/pg/akordioniliit/videos/

Ave Astel
Räpina Muusikakooli õpetaja

Comments are closed.