Räpina Muusikakool võttis kasutusele elektroonilise päeviku Stuudium

Me kõik teame, et muusika on kõigiti kasulik nii noortele kui ka vanadele – arendab matemaatilisi võimeid, loogilist mõtlemist, kujutlusvõimet, aitab omandada võõrkeeli, parandab laste lugemisoskust, mälu, jne jne. Nagu Annika Poldre 09.11.2018.a Õpetajate Lehes kirjutas, on muusika emotsionaalne vitamiin. Lapsevanemad, kes te oma lapsi muusikakoolidesse suunate, te olete tublid! Lapsi tuleb ju igakülgselt arendada.
Oleme juba pikka aega tunnetanud, et side muusikakooli ja lapsevanema vahel pole veel kaugeltki piisav. Arenguruumi veel oleks mõlemalt poolt. Küllap on selleks mitmeid põhjusi – kiire elutempo, mured nii tööl kui ka kodus jne. Et seda olukorda parandada, otsustasime käesoleva aasta septembrist kasutusele võtta elektroonilise päeviku Stuudium.
Selline lähenemine pole huvikooli puhul sugugi tavaline. Vabariigis on üle 90 muusikakooli ning Stuudiumist anti meile teada, et me oleme 16. muusikakool, kes sellise elektroonilise võimaluse kasutusele võtab. Nagu kõige uue puhul, on ka meil tekkinud hulgaliselt küsimusi, probleeme. Kõige suuremaks probleemiks on see, et hetkel pole väga paljudes klassides veel arvutit. Õpetaja soovib muidugi keset tundi pidevalt päevikut täita, nagu varem paberpäeviku puhul. Oleme 2019.a muusikakooli eelarvesse planeerinud õpetajaarvutid kõikidesse klassidesse. Lähematel aastatel peaks jõudma kätte ka aeg, kus vähemalt ühes rühmaklassis oleks kõigil õpilastel võimalik arvutit kasutada. See toob kaasa uue õpetamismetoodika, uued vahendid, uue mõtlemise.
Teiseks probleemiks on see, et paraku mitte kõikide perede lapsevanemad pole Stuudiumiga veel liitunud. Loodame, et hiljemalt käesoleva, 2018. aasta lõpuks leiavad lapsevanemad liitumiseks kuluva mõne minuti. Stuudium oli meie esimeseks valikuks ka seetõttu, et ka Räpina Ühisgümnaasium kasutab sama keskkonda.
Seda peab küll mainima, et direktoril on kooli õppeedukusest ja tundides käimisest küll palju parem ülevaade. Küsisin ühelt noormehelt, et kuidas tal kooliskäimisega lood on. Eelmistel aastatel oli puudumisi paljuvõitu. Tema vastas kavalalt naeratades, et käib nüüd pidevalt tundides. Jõudsin vaevalt kiitma hakata, kui noormees vastas, et nüüd ei saavat enam puududa, sest kohe on puudumised Stuudiumis näha. Vaat see on tore! Stuudiumis kajastub ka see, kui palju lapsevanem laste õppimise vastu huvi tunneb.
Loodan väga, et selline uus koostöövõimalus sobib kõigile osapooltele. Juba on ka osa lapsevanematest väljendanud suurt rahulolu Stuudiumi kasutuselevõtu kohta. Need, kellel on Stuudiumiga ühinemine tehtud, ei soovigi enam elektroonilist postkasti kasutada, sest Stuudiumis on kogu info ühes kohas.
Eks tibupoegi loetakse sügisel ning järgmise aastal teemegi kokkuvõtte, kuidas uuele süsteemile üleminek on kulgenud. Püüame ikka ajaga kaasas käia.
Järgmisel nädalal toimuvad meie õpilastel arvestused. Loodame, et on piisavalt harjutatud ning esinemised kulgevad viperusteta ja mis peaasi – emotsionaalselt.

Meie toredatele lapsevanematele, sõpradele ja koostööpartneritele kaunist jõuluootust soovides
Marika Klimberg-Hyötyläinen,

Räpina Muusikakooli direktor

Comments are closed.